Catàleg de serveis

Aquesta és l'oferta de serveis que oferim als nostres socis per tal d'ajudar-los en la seva tasca diària.

Representació i defensa dels interessos dels socis

Defensem els interessos de les empreses i entitats associades que dediquen els seus esforços a treballar per a la gent gran.

Per tant, volem ser decisius davant les administracions i els sindicats perquè qualsevol millora dels nostres associats revertirà positivament en el benestar de la gent gran.

 

Assessorament legal gratuït

Oferir un assessorament eficient per als nostres associats és una de les prioritats d'ACRA, que disposa d'un servei gratuït d'assessoria jurídica i laboral per tots els socis:

 • Assessoria jurídica tots els dimarts de 16 a 18 h amb Josep Maria Barcelona (Bufete Escura)
 • Assessoria laboral tots els dijous de 16 a 18 h (Bufet Vallbé)

  

 

Comunicació

Ens agrada explicar el que fem i com ho fem des del rigor i la immediatesa. Els nostres socis reben puntualment la informació d'ACRA i del sector.

 

 

Investigació i anàlisi

Reflexionem i analitzem per generar coneixement de qualitat en el sector de la gent gran. Treballem conjuntament amb els nostres socis, així com amb administracions, empreses i institucions àmpliament reconegudes en el seu sector. 

 • Promoció d'estudis i informes sectorials
 • Comissions i grups de treball
 • Observatori de la Cooperació Públicoprivada en els recursos assistencials ACRA/ESADE
 • Informe econòmic ACRA/ESADE

Projectes

Som una associació viva i que treballa en diversos projectes que tenen per objectiu millorar la competitivitat de les empreses i enfortir la cohesió social del nostre país, especialment entre aquells col·lectius més vulnerables.

 • Compartint taula
 • Programa Respir
 • Fem ocupació per joves
 • Missions empresarials a casa nostra i a l'estranger
 • Subvenció IRPF
 • Benchmarking