Avantatges de ser soci

Ser associat d'ACRA vol dir:

 • Formar part d’una associació líder per a la gent gran.
 • Estar informat i assessorat per experts i accedir a la formació necessària per potenciar la qualitat assistencial.
 • Sumar forces per defensar els legítims interessos en les negociacions amb administracions, sindicats i proveïdors.
 • Assegurar unes bones relacions institucionals amb altres associacions vinculades al sector.

Serveis per a les entitats associades

 • Representació i defensa dels interessos dels socis davant les administracions, els sindicats i a tots els espais on es prenguin decisions determinants pel sector
 • Assessorament legal gratuït (jurídic, laboral i d’altres temes relacionats amb el sector)
 • Comunicació (informació sectorial permanent; mitjans de comunicació propis; xarxes socials)
 • Investigació i anàlisi per generar coneixement relacionat amb el sector de l'atenció a la gent gran (informes i estudis generals i sectorials)
 • Projectes (Barcelona més sostenible; Compartint taula; Contractació d'aturats de llarga durada; Fem ocupació per a joves; Gent Gran, Gent Artista; Missions empresarials; Missions empresarials a casa nostra; Programa REMI (2017); Subvenció IRPF; 30 PLUS)
 • Formació (accions formatives a mida; formació específica sectorial i transversal subvencionada, i formació privada; gestió de la formació bonificada; assessorament i formació per a l'acreditació de les competències professionals)
 • Jornades i activitats
 • Normativa, qualitat i Borsa de Treball
 • Codi tipus 
 • XARXAgran
 • Intranet per a socis per gestionar amb més eficiència els seus recursos assistencials
 • Espai de proveïdors