Acreditació de l'experiència professional

Convocatòria oberta

Us anunciem la convocatòria oberta d’un nou procés específic d’acreditació de competències professionals. Aquest procés, que compta amb el suport d’ACRA, es regeix per l’acord de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

La convocatòria estarà oberta durant tot el 2016 i fins al mes de juny del 2017 (la data màxima per presentar la sol·licitud serà el 3 de març de 2017).

En aquest sentit, els socis d’ACRA disposen de 305 places d’un total de 470, el 65% del total de l’oferta com a patronal majoritària del sector de l’atenció a la dependència.

El procés d’acreditació es realitzarà en tres instituts (Barcelona, Tarragona i Mollet). El cost econòmic de l'acreditació és el següent: 26 euros la sessió d’assessorament, i 13 euros cada Unitat de Competència (UC) per acreditar (la qualificació d’atenció en residències són 4 UC i la qualificació d’atenció en domicilis són 3 UC)

Què he de fer?

Per poder participar en aquest procés és imprescindible que feu el següent:

1 – Consulteu si compliu els requisits de participació que hi ha en aquesta pàgina.

2 – Ompliu l'excel que trobareu adjunt al final de la pàgina, i envieu-lo degudament complimentat a martigues@acra.cat

3 – Ompliu i presenteu presencialment els documents que us relacionem a continuació, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Passeig del Taulat, 266-270, 08019 - Barcelona, o a qualsevol seu dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies. El Departament compulsarà les còpies i us retornarà els originals uns dies més tard (us avisaran per telèfon o correu electrònic per tal que els aneu a recollir). És molt important que la documentació de cada persona vagi en una carpeta individual.

 - Model de documentació d'entrada al registre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (document adjunt al final de la pàgina)

 - Sol·licitud de preinscripció (document adjunt al final de la pàgina)

 - Certificat de vida laboral original i fotocòpia (imprescindible per comptar els dies cotitzats)

 - Contracte de treball i/o certificat d’empresa amb descripció de l’activitat desenvolupada i les dates de realització. (document adjunt al final de la pàgina)

 - Fotocòpia DNI o NIF.

Requisits de participació

 

1 - Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:

- Certificat de registre de ciutadania comunitària.

- Targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea.

- Autorització de residència o de residència i treball a Espanya.

 

2 - Tenir 20 anys complerts abans de l’1 de setembre de 2016. Les persones d’edat igual o superior a 55 anys a 31 de desembre de 2015, amb experiència demostrable, no cal que es presentin a l’acreditació de competències professionals ja que podran sol·licitar l’habilitació excepcional per a la seva ocupació a través del següent enllaç

 

3 - Tenir experiència laboral o haver fet formació:

- L'experiència laboral, com a treballador assalariat, autònom, voluntari o becari i la formació han d'estar relacionades amb les competències professionals dels àmbits de qualificació que es volen acreditar.

- En el cas de l'experiència laboral, cal justificar com a mínim 2.000 hores o 250 dies treballats a jornada plena, durant els últims 10 anys, almenys durant un període mínim de 3 anys.

- En el cas de la formació, cal justificar almenys 300 hores, en els últims 10 anys.

Departament de Formació

Manel Artigues

Icona telèfon

93 414 75 52